Välkommen till Cancerföreningen PALEMA


Du som har drabbats av cancer i pankreas (bukspottkörteln), levern, magsäcken och/eller matstrupen har inte haft en patientförening att vända dig till, som arbetar för att förbättra din situation. Det gäller också för dig som är anhörig/närstående till en drabbad och/eller arbetar inom sjukvården.

Hösten 2014 bildades Cancerföreningen PALEMA (PAnkreas, LEver och MAgsäck/matstrupe) med ändamålet och uppgiften att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

PALEMA är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Pressreleaser.

  • World pancreatic cancer coalition Den svenska cancerföreningen PALEMA, patientförening för drabbade av bl a pankreascancer, deltar tillsammans med fler än 40 systerföreningar i andra länder på ett konstituerande möte för att bilda World Pancreatic ...