Välkommen till Cancerföreningen PALEMA


Du som har drabbats av cancer i pankreas (bukspottkörteln), levern, magsäcken och/eller matstrupen har inte haft en patientförening att vända dig till, som arbetar för att förbättra din situation. Det gäller också för dig som är anhörig/närstående till en drabbad och/eller arbetar inom sjukvården.

Hösten 2014 bildades Cancerföreningen PALEMA (PAnkreas, LEver och MAgsäck/matstrupe) med ändamålet och uppgiften att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

PALEMA är en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Matproblem och Matbehov

Du som drabbats av cancer i Västerbotten – Vill du hjälpa tre studenter i Umeå? Det tar 5 – 10 min. De undersöker vilka matproblem och matbehov du har!
Vänligen klicka på länken så får du ytterligare information och kommer till en enkät. https://www.webbenkater.com/s/b396e3b

Vill du bli intervjuad om dina matproblem och matbehov under veckorna 36, 37 o 38? Skicka ett mail till Julia Lindman – juli0029@student.umu.se och be dem kontakta dig för vidare information!

Tack för din medverkan!

Pressreleaser.

  • World pancreatic cancer coalition Den svenska cancerföreningen PALEMA, patientförening för drabbade av bl a pankreascancer, deltar tillsammans med fler än 40 systerföreningar i andra länder på ett konstituerande möte för att bilda World Pancreatic ...